Rear view of couple standing against house

Annonsørinnhold

Få lån med betalingsanmerkning ved å stille sikkerhet i bolig

Dersom du ønsker å ta opp lån, kan du velge mellom sikrede eller usikrede lån.
Dersom du får innvilget et sikret lån tar banken sikkerhet i din bolig eller personlige
eiendeler, skriver instabank på sine nettsider. Ved et usikret lån krever ikke banken
noen sikkerhet, det foretas kun en kredittvurdering. En betalingsanmerkning kan gi
avslag på din lånesøknad, men boliglån kan være et unntak. I denne artikkelen går vi
gjennom hva betalingsanmerkninger er, og hvordan søke lån med sikkerhet i bolig.

● Mange banker har et minstekrav til inntekt
● Din totale gjeld er relevant for din kredittscore
● Betalingshistorikk og utdanning er også viktige vurderingsfaktorer ved
lånesøknad

Hva er en betalingsanmerkning
Når banken foretar en kredittvurdering vil de se på en rekke forhold. Din
betalingshistorikk er spesielt viktig her. De fleste banker vil ikke innvilge lån dersom
du har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Dersom du har glemt eller
unngått å betale en regning vil du bli tilsendt et inkassovarsel 14 dager etter
regningens forfallsdato. Betaler du ikke da får du et inkassokrav og resten av
prosessen kan bli ganske dyr. Regningen blir da dyrere grunnet andre
tilleggsgebyrer.

Betalingsanmerkningen blir derimot ikke registrert ved et inkassovarsel eller krav.
Denne blir først registrert når prosessen har nådd så langt at det blir startet rettslig
inndriving. Da sendes saken som regel til forliksrådet, og du har videre 30 dager på å
betale regningen. Om du fremdeles ikke betaler vil inkassobyrået sende saken videre
til et kredittopplysningsbyrå. Først da blir det opprettet en betalingsanmerkning i
deres registre. En betalingsanmerkning kan bli oppført grunnet ulike faktorer.

● Inkassosaker der du enda ikke har gjort opp for deg
● Dersom du eller bedriften din går konkurs
● Gjeldsordninger

Konsekvenser
Når banken foretar en kredittvurdering, blir din betalingsevne og samlede risiko
reflektert i din kredittscore. Denne forteller banken om hvor kredittverdig du er som
person og låntaker. Kredittscoreskalaen varierer fra de ulike selskapene, noen går fra
0 til 100, der 100 er høyeste score, mens andre går fra 0 til 1000. En høy kredittscore
vil øke sannsynligheten for at du får innvilget lånesøknader. Dette gir også bedre
betingelser på dine lån. På samme måte vil en lav score redusere sjansen for å få
innvilget lån, samt gi dårligere vilkår.
Den mest åpenbare konsekvensen er å ikke få godkjent lånesøknaden. Det finnes
likevel også andre tilfeller hvor dette kan gi konsekvenser. En betalingsanmerkning
kan for eksempel stå i veien dersom du ønsker å tegne avtaler som mobil- eller

strømabonnement eller en forsikringsavtale. Det lønner seg dermed å unngå og få
betalingsanmerkninger.

Hvordan fjerne anmerkninger
En betalingsanmerkning skal i utgangspunktet slettes med én gang du gjør opp for
deg. Du må da betale både det opprinnelige beløpet, samt alle påløpte kostnader.
Dersom du klarer å betale din anmerkning tidlig, betaler du et mindre totalbeløp, da
ekstrakostnadene blir mer over tid. Å betale den raskest mulig gjør også at du kan
søke om lån tidligere. Dersom du ikke kan betale, lønner deg å få en oversikt over
dine skyldige beløp. Undersøk eventuelt mulighetene for betalingsavtaler.

● Prøv å redusere dine utgifter slik at du raskere kan nedbetale gjelden
● Dersom du ikke har kontroll over din økonomi, kan det lønne seg å be om hjelp.
Snakk med dine kreditorer om muligheter for eventuelle betalingsavtaler
● Å sette opp et budsjett kan hjelpe deg å få en bedre oversikt og kontroll på
økonomien

Dersom du ikke har mulighet for å betale dine anmerkninger, bør du først få orden og
oversikt over skyldige beløp. Slik vet du hva du står ovenfor og kan lage en plan.
Kontakt aktørene du skylder penger og og hør om det er mulig å få til en
betalingsavtale. Neste steg vil være å sette opp et månedlig budsjett, samt en
nedbetalingsplan for gjeld. Se om det finnes muligheter for å redusere dine
månedlige utgifter for større økonomisk frihet.

Opptak av nye lån
Selv om du har betalingsanmerkninger, kan du fortsatt ta opp nye lån, ifølge
nettsiden billigeforbrukslån.no/med-betalingsanmerkning. Dette er ikke et nytt
forbrukslån, men et refinansieringslån. Denne typen lån er til for å rydde opp i din
personlige økonomi, og kan være med eller uten sikkerhet. Slik vil du kunne samle
alle dine lån og kredittkort under ett større lån. Det kan være mye penger å spare på
dette. Dette skyldes at du oppnår færre og lavere månedlige gebyrer, lavere rente,
samt bedre betingelser.

Du kan refinansiere med boligen som sikkerhet dersom du har egen bolig. Dette
forutsetter at nåværende pant utgjør mindre enn 85 % av boligens verdi. For å få
denne typen lån må du stille med blant annet dine to siste lønnsslipper. Du må også
sende inn din siste skattemelding og en verdivurdering av din bolig. Det er mulig å
stille hytte, hus eller annen eiendom som sikkerhet. Kredittsjekken vil sette din
individuelle rentesats, som ved andre typer lån.

Låneeksempel: Eff.rente 13,70%, kr 100.000, o/5 år, Kostnad kr 35.858, Totalt kr
135.858,-

Oppsummering
En betalingsanmerkning registreres dersom du unngår å betale et inkassokrav.
Denne skal slettes så fort du gjør opp for deg, men bør likevel unngås. Dersom du
ønsker å søke lån med betalingsanmerkning, kan du stille sikkerhet i bolig. Det kan
lønne seg å få en ny verdivurdering av din eiendom før du søker om denne typen lån.
Du kan også refinansiere din gjeld i boliglånet. Da øker du boliglånet ved å samle all
din gjeld under dette.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here